Storitve

Domov / Storitve

Naše storitve

Že več kot 30 let izvajamo storitve za svoje naročnike s ciljem doseganja poslovnih koristi zanje in za njihove stranke.

Uporabnost, enostavnost in kakovost rešitev so naša osnovna vodila. Storitve izvajamo predvsem v okviru projektov, kjer lahko poleg poslovnega in informacijskega znanja ponudimo tudi ustrezno programsko in strojno opremo.

Image

Opis storitev

Razvoj informacijskih rešitev

Pri razvoju in implementaciji informacijskih rešitev uporabljamo sodobne pristope in metodologije, s katerimi zadostimo najzahtevnejšim normam glede kakovosti, našim naročnikom pa nudimo kakovostno, zanesljivo in učinkovito rešitev.

Pošlji povpraševanje

V sklopu razvoja informacijskih rešitev izvajamo storitve poslovne in sistemske analize, načrtovanja, implementacije in integracije informacijskih sistemov. Uspešno smo izvedli številne projekte razvoja aplikacij in podatkovnih baz, migracije podatkov, postavitve poslovno informacijske arhitekture, standardov razvoja in vzdrževanja informacijskih rešitev.

Pri izvedbi večjih projektov sodelujemo z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji ter tako naročnikom omogočamo čim bolj kakovostno celovito storitev.
Image

Svetovanje

Naše svetovalne storitve obsegajo svetovanje s področja informacijske tehnologije, poslovnih procesov, analitike podatkov in projektnega vodenja.

Pošlji povpraševanje

Na naših dosedanjih uspešno izvedenih projektih smo pridobili mnogo dragocenih izkušenj s področja informacijske tehnologije, informatizacije poslovnih procesov in analitike, zato nudimo storitve svetovanja s področja analize, načrtovanja in optimizacije poslovnih procesov in podatkovnih tokov. Svetovanje izvajamo na strateškem, taktičnem in operativnem nivoju.

Izdelali smo več študij izvedljivosti in upravičenosti informacijskih projektov, evalvacij projektov ter programov strateškega načrtovanja.
Image

Projektno vodenje

Za večje, kompleksnejše projekte s področja informacijske tehnologije nudimo storitve projektnega vodenja za naročnik ter organizacijo in vodenje projektne pisarne. Sodelujemo tudi pri izbiri ustrezne informacijske podpore projektnemu delu. Naše dolgoletne izkušnje z vodenjem zahtevnih projektov in strokovna usposobljenost o kateri pričajo mednarodno uveljavljeni certifikati, so zagotovilo za uspešno izvedbo tudi najtežjih projektov.

Pošlji povpraševanje

Naša glavna prednost je obvladovanje sistemske integracije na osnovi naših znanj in izkušenj pri vodenju zahtevnih nacionalnih in mednarodnih projektov.

Že več kot 10 let smo aktivni člani največjega neprofitnega globalnega združenja Project Management Institute (PMI), katerega podružnico gostimo v naših prostorih in zagotavljamo aktivno strokovno podporo pri delu podružnice kot tudi mentorstvu novim članom.
Image

Izobraževanje in mentorstvo

Izvajamo splošne izobraževalne delavnice o projektnem vodenju po priznanih svetovnih metodologijah ter tudi napredne delavnice s poudarkom na posameznih področjih in procesih projektnega vodenja. Po zaključenem izobraževanju nudimo mentorstvo projektnim vodjem.

Pošlji povpraševanje

Delavnice so lahko tudi povsem prilagojene specifikam projektov naših naročnikov in so glede na okolje naročnika lahko usklajene s tradicionalnimi, agilnimi ali hibridnimi pristopi pri izvajanju projektov.
Image