Projektno vodenje v digitalni dobi

Noema Cooperating tudi letos sodeluje na konferenci Dnevi slovenske informatike, ki bo 11.4. in 12.4.2017 v Portorožu. Anton Pevec in Špela Urh Popovič bosta predstavila članek na temo Projektno vodenje v digitalni dobi, v katerem so predstavljene spremembe v pristopu in načinu projektnega vodenja v današnjem času.